Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Μαρουλάς
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT6020004
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ρεθύμνου
Δήμος-Κοινότητα Μαρουλά
Συνολική Έκταση (ha) 720.61
Χερσαία Έκταση (ha) 720.0
Συνολική Περίμετρος (km) 14.0
Μέγιστο Υψόμετρο (m)
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Διατηρητέος Οικισμός/Διατηρητέα Κτίσματα
Παραδοσιακός Οικισμός
Τοπίο Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Αμφιθεατρικός οικισμός πάνω από πεδιάδα
Αναβαθμοί (πεζούλες)
Βυζαντινά/Μεσαιωνικά κτίσματα
Δρυοδάσος
Εκκλησίες/Μοναστήρια
Ελαιώνας
Ημιορεινό Τοπίο / Λόφοι
Μακία
Οικισμός σε αντίθεση με φυσικό τοπίο (π.χ. ασβέστης, κεραμίδι)
Οικισμός σε κορυφή υψωματος
Χωριό/Οικισμός
Κλίμα
Μεγάλη ηλιοφάνεια
Γεωλογία

Νεογενείς μάργες.

Περιγραφή Τόπου

Ο Μαρουλάς είναι ένα παραδοσιακό χωριό κτισμένο στην κορυφή ενός πρόβουνου πάνω από τον Αδιλιανό κάμπο. Η παραδοσιακή αρχιτεκτονική του χωριού έχει διατηρηθεί αλλά πολλά κτίρια είναι ερειπωμένα και δεν τα συντηρεί κανείς. Υπάρχουν πρόχειρες ακαλαίσθητες παρεμβάσεις στα κτίρια που όμως δεν αλλοιώνουν ουσιαστικά τον παραδοσιακό ιστό. Ο λόφος του Μαρουλά περιβάλλεται από Ανατολικά και Δυτικά από δύο φαράγγια. Στο κέντρο του οικισμού υπάρχει ερειπωμένη Ενετική βίλα με πύργο που χρησιμοποιείται, όπως και πολλά άλλα Ενετικά κτίσματα ως στάβλοι. Υπέροχη θέα προς τον ελαιώνα του Αδιλιανού Κάμπου και τη θάλασσα.

Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου

Βιοκλαστικοί ασβεστόλιθοι και μάργες του Νεογενούς.

Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Ενδημικά Είδη
Μικροχλωρίδα
Σπάνια Είδη Χλωρίδας
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Ιστορικό Ενδιαφέρον
Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική
Παρατήρηση χλωρίδας
Σημαντικός χώρος αναψυχής ντόπιου πληθυσμού
Τουριστικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Καλαίσθητα Ανθρωπογενή Στοιχεία
Πανοραμική θέα
Σχόλιο για τις αξίες

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Ακαλαίσθητη αρχιτεκτονική
Βοσκή
Εγκατάλειψη αναβαθμών
Εγκατάλειψη παραδοσιακών καλλιεργειών
Κυνήγι
Οδοποιϊα
Οικοδόμηση
Φυτοφάρμακα
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Πολύ Επείγουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
ΘΑΜΝΟΤΟΠΟΙ / ΦΡΥΓΑΝΑ / ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΑ
Θαμνώνας σκληρόφυλλων (Μεσογειακή Μακία)
Φρύγανα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη