Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Myotis przewalskii Μυθωτίδα του Πρζεβάλσκι
Myotis nattereri Μυωτίδα του Νάττερερ
Myotis mystacinus Μουστακομυωτίδα
Myotis myotis Τρανομυωτίδα
Myotis emarginatus Πυρρομυωτίδα
Myotis daubentoni Μυωτίδα του Νταουμπέντον
Myotis capaccinii Ποδαρομυωτίδα
Myotis brandtii Μυωτίδα του Μπραντ
Myotis blythi Μακρομυωτίδα
Myotis bechsteini Μυωτίδα του Μπεχστάιν
Myomimus personatus Μυόμιμος
Myocastor coypus Μυοκάστορας
Mustela putorius Βρωμοκούναβο
Mustela nivalis galinthias Νυφίτσα
Muscardinus avellanarius zeus Βουνομυωξός
Mus musculus Σταχτοποντικός
Monachus monachus Μεσογειακή φώκια
Miniopterus schreibersii Πτερυγονυχτερίδα
Microtus thomasi Αρουραίος του Τόμας
Microtus subterraneus Αρουραίος ο υπόγειος