Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Vulpes vulpes crucigera Αλεπού
Vormela peregusna Στικτοϊκτίδα
Vespertilio murinus Παρδαλονυχτερίδα