Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Dryomys nitedula wingei Δεντρομυωξός
Dolomys bogdanovi Δολόμυς
Delphinus delphis Δελφίνι
Dama dama Πλατώνι της Ρόδου