Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Sylvaemus microps Σύλβαιμος ο μικρός
Sus scrofa Αγριογούρουνο
Suncus etruscus Ετρουσκομυγαλή
Stenella coeruleoalba Ζωνοδέλφινο
Spalax microphthalmus graecus Μεγάλος τυφλοπόντικας
Spalax leucodon insularis Νησιωτικός τυφλοπόντικας
Spalax leucodon hellenicus Μικρός τυφλοπόντικας
Spalax leucodon peloponnesiacus Πελοποννησιακός τυφλοπόντικας
Spalax leucodon thermaicus Μακεδονικός τυφλοπόντικας
Spalax leucodon thessalicus Θεσσαλικός τυφλοπόντικας
Sorex minutus gymnurus Νανομυγαλή
Sorex araneus Κοινή μυγαλή
Sciurus vulgaris lilaeus Σκίουρος ο Λιλέος
Sciurus vulgaris ameliae Σκίουρος Αμέλιος
Sciurus anomalus Σκίουρος της Λέσβου