Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Grampus griseus Σταχτοδέλφινο
Globicephala melaena Μαυροδέλφινο
Glis glis argenteus Δασομυωξός
Glis glis pindicus Δασομυωξός της Πίνδου