Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Lynx lynx Λύγκας
Lutra lutra Βίδρα
Lepus europaeus cyrensis Λαγός
Lepus europaeus ghigii Λαγός
Lepus europaeus meridici Λαγός του Μερίντισι
Lepus europaeus carpathous Λαγός της Καρπάθου
Lepus europaeus parnassius Λαγός του Παρνασσού
Lepus europaeus rhodius Λαγός της Ρόδου
Lepus europaeus niethammeri Λαγός του Νιεθάμμερ
Lepus europaeus creticus Λαγός της Κρήτης