Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Ursus arctos Αρκούδα