Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Arvicola terrestris illyricus Νεροαρουραίος
Apodemus sylvaticus creticus Δασοποντικός της Κρήτης
Apodemus sylvaticus dichrurus Δασοποντικός ο δίχρουρος
Apodemus mystacinus epimelas Βραχοποντικός
Apodemus flavicollis Κρικοποντικός
Apodemus agrarius Αγροπόντικας
Acomys minous Αγκαθοπόντικας