Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Bubalus bubalis Βούβαλος
Barbastella barbastellus Μπαρμπαστέλλος
Balaenoptera physalus Πτεροφάλαινα
Balaenoptera musculus Γαλάζια φάλαινα
Balaenoptera acutorostrata Ρογχοφάλαινα