Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Felis sylvestris agrius Αγριόγατος
Felis silvestris morea Αγριόγατος του Μωριά