Στοιχεία Είδους

Όνομα Microtus thomasi
Υποείδος
Ημερομηνία 01/03/1993
Τελευταία Ενημέρωση 01/03/1994
Προηγούμενες Oνομασίες
Κοινή Ονομασία Αρουραίος του Τόμας
Είδος Οργανισμού Θηλαστικό
Τάση
Απειλές
Σχόλια απειλών Unknown
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα
Γνωρίσματα
Μόνιμος Κάτοικος
Σχόλια Γνωρισμάτων R
Μέτρα
Προτεραιότητα Προστασίας
Ενδιαιτήματα 80/84
Παγκόσμια Εξάπλωση