Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.


Κωδικός Όνομα
A00060068 Λιμνοθάλασσα Κατάφουρκου
AT1011029 Λιμνοθάλασσα Κορισσίων
A00010303 Λιμνοθάλασσα Κορισσίων
AT3011006 Λιμνοθάλασσα Λογαρού και Δέλτα Αράχθου
A00010048 Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου - Αιτωλικού / Εκβολές Αχελώου και Ευήνου
A00010307 Λιμνοθάλασσα Παλιόνη / Αυλαίμων / Αλυκές Λευκάδας
AT3011008 Λιμνοθάλασσα Τσοπέλι Αμβρακικού
AT1011032 Λιμνοθάλασσα Χαλκιοπούλου
A00060064 Λιμνοθάλασσα Ψήφτα
A00060089 Λιμνοθάλασσες Θερμισίας
AT3011007 Λιμνοθάλασσες Ροδιάς-Τσουκαλιού
AT5011041 Λίνδος Ρόδου
AB5080006 Λίνδος Ρόδου
AT6011065 Λισσός
A00020008 Λουτρά Σμοκόβου
AT6010023 Λουτρό
AT2011101 Λόφος και φρούριο Βόνιτσας
AT1011095 Λόφος Παναγιά Νεμέας
AT1080128 Λόφος Στόχος Νεστάνης (Τσιπιανών)
AT5080111 Λόφος Φιλερήμου Ρόδου
A00060043 Λυκαβηττός
AT6011047 Λύττος ή Ξυδάς
AT3012040 Μακρυνίτσα και Πορταριά Πηλίου
A00030049 Μάνα Νερού Καμαρών
AT1011009 Μανιάκι - Ταμπούρια Παπαφλέσα