Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Λυκαβηττός
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00060043
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Αττικής
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 41.65
Χερσαία Έκταση (ha) 50.0
Συνολική Περίμετρος (km) 2.7
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 260.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 150.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Απότομος λόφος στο κέντρο της Αθήνας που καλύπτεται από δάσος με πεύκα και κυπαρίσσια. Υπάρχουν επίσης βραχώδεις πλαγιές και γκρεμοί. Τα χαρακτηριστικά του έχουν αλλοιωθεί από τις ανθρώπινες δραστηριότητες.
Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Η παρουσία κάποιων σπάνιων φυτών (ενδημικών της Αττικής και της νότιας Ελλάδας) κάνουν την περιοχή πολύ ενδιαφέρουσα.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Ασυνήθιστα μεγάλη ανθρώπινη κίνηση, πολλά σκυλιά.
Τρωτότητα Δεν υπάρχει σοβαρός κίνδυνος
Προτεραιότητα προστασίας Χωρίς Προτεραιότητα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη