Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Λιμνοθάλασσα Παλιόνη / Αυλαίμων / Αλυκές Λευκάδας
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00010307
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Λευκάδος
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 1466.72
Χερσαία Έκταση (ha) 1900.0
Συνολική Περίμετρος (km) 36.8
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 10.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Λιμνοθάλασσες, αλυκές, αλμυρόβαλτοι και λασπότοποι γύρω από την πόλη της Λευκάδας.
Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Περιοχή ιδιαίτερης σημασίας για την ποικιλία των διερχόμενων πουλιών: παρυδάτια πτηνά, γλαρόνια, γλάροι, ερωδιοί, πάπιες και για Tadorna tadorna (Βαρβάρα).

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Έντονο κυνήγι, τουριστική ανάπτυξη.
Τρωτότητα Το κυνήγι αποτελεί σοβαρή όχληση.
Προτεραιότητα προστασίας Πρωτεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Egretta alba (Αργυροτσικνιάς)
Egretta garzetta (Λευκοτσικνιάς)
Phalacrocorax carbo sinensis (Κορμοράνος)
Sterna albifrons (Νανογλάρονο)
Sterna sandvicensis (Χειμωνογλάρονο)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Natrix natrix persa (Ντρόφιδο το Περσικό)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη