Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Λόφος Παναγιά Νεμέας
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT1011095
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Κορινθίας
Δήμος-Κοινότητα Νεμέας
Συνολική Έκταση (ha) 293.78
Χερσαία Έκταση (ha) 294.0
Συνολική Περίμετρος (km) 6.9
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 631.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 400.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Εικόνες από "Λόφος Παναγιά Νεμέας". Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες για μεγέθυνση.


Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Βραχώδεις Σχηματισμοί/Ορθοπλαγιές
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου

Απόκρημνο βραχώδες ύψωμα που βρίσκεται δυτικά της Αρχαίας Νεμέας και νότια της Νεμέας. Στη Β. πλευρά υπάρχει μία μεγάλη κάθετη ορθοπλαγιά, με μικρά και μεγαλύτερα σπήλαια. Πάνω στα βράχια διακρίνεται το μικρό μοναστήρι του Αγίου Αθανασίου.

Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα

Από την κορυφή και το μοναστήρι προς το οροπέδιο της Νεμέας.

Μονοπάτια Περίπατοι

Ο δρόμος προς το μοναστήρι.


Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Θρησκευτικό ενδιαφέρον
Ιστορικό Ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Πανοραμική θέα
Σπάνιος Τύπος Τοπίου
Σχόλιο για τις αξίες

Δεν υπάρχουν στοιχεία για την οικολογική αξία της περιοχής γιατί δεν έχει γίνει μελέτη της χλωρίδας και πανίδας. Νέα έρευνα ίσως να επιφύλασε εκπλήξεις ως προς τη χλωρίδα και την πτηνοπανίδα.


Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Βοσκή
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές

Περιορισμένη βοσκή κατσικιών, στα πιο ομαλά σημεία του υψώματος.

Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Γυμνοί βράχοι, κρημνοί ενδοχώρας
Σπήλαια
Χερσότοπος και θαμνώνας
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη