Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.


Κωδικός Όνομα
AT2011002 Κοιλάδα Ρουκλίων Καρυστίας
AT3010033 Κοιλάδα Τεμπών
AT1011001 Κοιλάδα Φενεού
AT5011028 Κοίνυρα Θάσου
AT3011040 Κόλπος Νηών Σούρπης
AT6010002 Κριτσά
AT1080121 Λαγκάδα Ταϋγέτου
AT6010006 Λατώ
AT2010015 Λίμνη Βουλιαγμένης Αττικής
AT1011007 Λίμνη και Δάσος Καϊάφα
AT2011097 Λίμνη Κομήτη Βόνιτσας
AT6020003 Λίμνη Κουρνά
AT4011039 Λίμνη Μικρή Πρέσπα
AT2012024 Λίμνη Παραλίμνη
AT6011065 Λισσός
AT2011101 Λόφος και φρούριο Βόνιτσας
AT1080128 Λόφος Στόχος Νεστάνης (Τσιπιανών)
AT5080111 Λόφος Φιλερήμου Ρόδου
AT6011047 Λύττος ή Ξυδάς
AT1011009 Μανιάκι - Ταμπούρια Παπαφλέσα
AT6020004 Μαρουλάς
AT4011030 Μεγάλο Ρέμα
AT6010086 Μονή Βροντησιού
AT6010041 Μονή Γκουβερνέτου ή Καθολικό
AT2011021 Μονή Δαφνίου