Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Oryctolagus cuniculus cnossius Αγριοκούνελο
Ondatra zibethicus Οντάνδρα
Orcinus orca Όρκα
Ovis ammon Αγριοπρόβατο