Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Arvicola terrestris illyricus Νεροαρουραίος
Apodemus mystacinus epimelas Βραχοποντικός
Apodemus sylvaticus dichrurus Δασοποντικός ο δίχρουρος
Apodemus sylvaticus creticus Δασοποντικός της Κρήτης
Acomys minous Αγκαθοπόντικας
Apodemus agrarius Αγροπόντικας
Apodemus flavicollis Κρικοποντικός