Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Dryomys nitedula wingei Δεντρομυωξός
Dama dama Πλατώνι της Ρόδου
Dolomys bogdanovi Δολόμυς
Delphinus delphis Δελφίνι