Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Nyctalus noctula noctula Νυχτοβάτης
Neomys anomalus milleri Βαλτομυγαλή
Nyctalus lasiopterus Μεγάλος νυχτοβάτης
Neomys fodiens Ευρωπαϊκή νερομυγαλή
Nyctalus leisleri Μικρός νυχτοβάτης
Nycteris thebaica Αιγυπτιακή νυχτερίδα