Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Spalax leucodon thessalicus Θεσσαλικός τυφλοπόντικας
Spalax leucodon thermaicus Μακεδονικός τυφλοπόντικας
Spalax leucodon peloponnesiacus Πελοποννησιακός τυφλοπόντικας
Sciurus vulgaris lilaeus Σκίουρος ο Λιλέος
Spalax leucodon insularis Νησιωτικός τυφλοπόντικας
Spalax leucodon hellenicus Μικρός τυφλοπόντικας
Sorex minutus gymnurus Νανομυγαλή
Spalax microphthalmus graecus Μεγάλος τυφλοπόντικας
Sciurus vulgaris ameliae Σκίουρος Αμέλιος
Sylvaemus microps Σύλβαιμος ο μικρός
Sciurus anomalus Σκίουρος της Λέσβου
Sorex araneus Κοινή μυγαλή
Suncus etruscus Ετρουσκομυγαλή
Sus scrofa Αγριογούρουνο
Stenella coeruleoalba Ζωνοδέλφινο