Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Crocidura russula zimmermanni Σπιτομυγαλή του Ζίμμερμαν
Clethrionomys glareolus pirinus Δασοσκαπτοπόντικας
Canis aureus moreoticus Τσακάλι
Citellus citellus gradojevici Σπερμόφιλος
Crocidura suaveolens debeauxi Κηπομυγαλή του Ντεμπώ
Crocidura russula caneae Σπιτομυγαλή
Crocidura suaveolens balcanica Κηπομυγαλή των Βαλκανίων
Cricetulus migratorius atticus Νανοκρικετός
Cervus elaphus Ελάφι
Crocidura ariadne Μυγαλή της Αριάδνης
Crocidura guldenstaedti Μυγαλή του Γκουλντεσταίντ
Crocidura lasiura Μυγαλή της Λέσβου
Canis lupus Λύκος
Capra aegagrus Αγριοκάτσικο
Capreolus capreolus Ζαρκάδι
Crocidura leucodon Χωραφομυγαλή