Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Bonasa bonasia Αγριόκοτα
Buteo rufinus rufinus Αητογερακίνα
Bombycilla garrulus Βομβυκίλλα
Bucephala clangula Βουκεφάλας
Bubulcus ibis Γελαδάρης
Buteo buteo buteo Γερακίνα
Buteo buteo vulpinus Γερακίνα …
Branta bernicla Δαχτυλιδόχηνα
Bucanetes githagineus Ερημοπύρρουλας
Botaurus stellaris Ηταυρος
Branta ruficollis Κοκκινόχηνα
Bubo bubo bubo Μπούφος
Burhinus oedicnemus oedicnemus Πετροτριλίδα
Burhinus oedicnemus saharae Πετροτριλίδα της Σαχάρας
Buteo lagopus lagopus Χιονογερακίνα
Buteo lagopus menzbieri Χιονογερακίνα