Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Plegadis falcinellus
Pluvialis dominica fulva Αμερικάνικο βροχοπούλι
Parus lugubris anatoliae Ανατολικός κλειδωνάς
Pelecanus crispus Αργυλοπελεκάνος
Pluvialis squatarola Αργυροβροχοπούλι
Pterocles alchata Βελόνουρη περιστερόκοτα
Parus montanus transylvanicus Βουνοπαπαδίτσα
Phylloscopus bonelli orientalis Βουνοφυλλοσκόπος
Ptyonoprocne rupestris Βραχοχελίδονο
Pluvialis apricaria albifrons Βροχοπούλι
Parus caeruleus ogliastrae Γαλαζοπαπαδίτσα
Parus caeruleus caeruleus Γαλαζοπαπαδίτσα
Phylloscopus sibilatrix Δασοφυλλοσκόπος
Phylloscopus collybita collybita Δενδροφυλλοσκόπος
Phylloscopus collybita tristis Δενδροφυλλοσκόπος
Phylloscopus collybita brevirostris Δενδροφυλλοσκόπος ο βραχύραμφος
Phylloscopus collybita abietinus Δενδροφυλλοσκόπος των ελάτων
Passer montanus montanus Δεντροσπουργίτης
Parus ater Ελατοπαπαδίτσα
Phalaropus lobatus Ερυθρόλαιμος φαλαρόποδας