Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Upupa epops epops Τσαλαπετεινός