Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Elanus caeruleus Έλανος
Emberiza melanocephala Αμπελουργός
Egretta alba Αργυροτσικνιάς
Emberiza hortulana Βλάχος
Emberiza cia Βουνότσιχλονο
Emberiza rustica Δασοτσίχλονο
Emberiza leucocephalus Ελατοτσίχλονο
Emberiza schoeniclus intermedia Καλαμοτσίχλονο
Emberiza schoeniclus schoeniclus Καλαμοτσίχλονο
Emberiza schoeniclus reiseri Καλαμοτσίχλονο
Erithacus rubecula rubecula Κοκκινολαίμης
Erithacus rubecula balcanica Κοκκινολαίμης των Βαλκανίων
Egretta garzetta Λευκοτσικνιάς
Egretta gularis Μαυριτσικνιάς
Emberiza pusilla Νανοτσίχλονο
Emberiza aureola Σημυδοτσίχλονο
Emberiza cirlus Σιρλοτσίχλονο
Emberiza caesia Σκουρόβλαχος
Emberiza cineracea Σμυρνότσιχλονο
Eremophila alpestris balcanica Χιονάδα