Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Recurvirostra avosetta Αβοκέττα
Regulus ignicapillus Βασιλίσκος
Rallus aquaticus Νεροκοτσέλα
Riparia riparia riparia Οχθοχελίδονο
Rissa tridactyla Ρίσσα
Remiz pendulinus pendulinus Σακουλοπαπαδίτσα
Regulus regulus Χρυσοβασιλίσκος