Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Gyps fulvus Όρνιο
Gelochelidon nilotica Γελογλάρονο
Grus grus Γερανός
Gypaetus barbatus aureus Γυπαητός
Gallinago media Διπλομπεκάτσινο
Garrulus glandarius glandarius(?) Κίσσα
Garrulus glandarius graecus Κίσσα ελληνική
Garrulus glandarius cretorum Κίσσα κρητική
Garrulus glandarius atricapillus Κίσσα μαυροκέφαλη
Galerida cristata caucausica Κατσουλιέρης
Galerida cristata cypriaca Κατσουλιέρης της Κύπρου
Galerida cristata meridionalis Κατσουριέρης
Gavia stellata stellata Κηλιδοβούτι
Gavia arctica arctica Λαμπροβούτι
Glareola nordmanni Μαυρόφτερο νεροχελίδονο
Gallinago gallinago Μεκατσίνι
Glareola pratincola Νεροχελίδονο
Gallinula chloropus Νερόκοτα
Gavia immer Παγοβούτι
Glaucidium passerinum Σπουργιτόγλαυκα