Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Irania gutturalis Ασπρολαίμης
Ixobrychus minutus Μικροτσικνιάς