Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Hoplopterus spinosus Αγκαθοκαλημάνα
Hirundo rupestris Βραχοχελίδονο
Hirundo daurica rufula Δεντροχελίδονο
Haliaeetus albicilla Θαλασσαητός
Himantopus himantopus Καλαμοκανάς
Hippolais icterina Κιτρινοστριτσίδα
Hippolais olivetorum Λιοστριτσίδα
Halcyon smyrnensis Σμυρνοαλκυόνα
Hieraaetus fasciatus Σπιζαητός
Hieraaetus pennatus Σταυραητός
Haematopus ostralegus Στρειδοφάγος
Hydrobates pelagicus Υδροβάτης
Hirundo rustica rustica Χελιδόνι
Hirundo rustica savignii Χελιδόνι
Hippolais pallida elaeica Ωχροστριτσίδα