Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Melanitta fusca Βελουδόπαπια
Monticola solitarius Γαλαζοκότσυφας
Melanocorypha calandra calandra Γαλιάντρα
Motacilla flava cinereocapilla Κιτρινοσουσουράδα
Motacilla flava thunbergi Κιτρινοσουσουράδα
Motacilla flava lutea Κιτρινοσουσουράδα
Motacilla flava flava Κιτρινοσουσουράδα
Motacilla flava feldegg Κιτρινοσουσουράδα
Motacilla flava beema Κιτρινοσουσουράδα
Motacilla citreola Κιτροσουσουράδα
Motacilla alba alba Λευκοσουσουράδα
Melanocorypha leucoptera Λευκόφτερη γαλιάντρα
Melanocorypha yeltoniensis Μαυρογαλιάντρα
Melanitta nigra Μαυρόπαπια
Merops apiaster Μελισσοφάγος
Mergus albellus Νανοπρίστης
Monticola saxatilis Πετροκότσυφας
Merops superciliosus persicus Πρασινομέροπας
Mergus serrator Σκουφοπρίστης
Muscicapa striata neumanni Σταχτομυγοχάφτης