Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Vanellus vanellus Καλημάνα