Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Neophron percnopterus Ασπροπάρης
Nucifraga caryocatactes Καρυοθραύστης
Nycticorax nycticorax Νυχτοκόρακας
Numenius phaeopus Σιγλίγουρος
Numenius tenuirostris Στενόραμφη τουρλίδα
Numenius arquata arquata Τουρλίδα
Netta rufina Φερεντίνι