Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.


Κωδικός Όνομα
AT6011024 Φαράγγι Χα
AB5080075 Φιλέρημος και Τριάντα Ρόδου
AB1080163 Φισκάρδο Κεφαλλονιάς
AB6080096 Φοινικιάς Ρεθύμνης
AT3011029 Φράγμα Καλαμά
AT6020017 Φρέ
AT1011050 Φρίκες - Κιόνι Ιθάκης
AT2011099 Φρούριο Αγ. Μαύρας και περιβάλλων χώρος
AT9900125 Χάνια-Αγριόλευκες Πηλίου
AT5011056 Χαράδρα από Κακοπέρατο μέχρι Σεϊτάνι
AT3011013 Χαράδρα Αώου
A00040025 Χαράδρα Αωού και Κορυφές όρους Τύμφη (Γκαμήλα, Αστράκα, Τσούκα-Ρόσσα)
AT3011011 Χαράδρα Θεογέφυρου
AT5011019 Χαράδρα και χωριό Μανολάτες
AT3011028 Χαράδρα Καλπακιώτικου ρέματος στο Φοινίκι
AT4011038 Χαράδρα Κηπουρίστρα Στρατωνικού
A00040080 Χαράδρα Παλάτια Σαρίας
AT5011042 Χαράδρα Πεταλούδων Ρόδου
AB1080131 Χαράδρα Πόρου
AT3011015 Χαράδρα ποταμού Γόρμου
AT3011024 Χαράδρα Ρέματος Ντάλα και Στενά Αχέρωντα
AT3011043 Χαράδρες Ξερολακκί και Παπά Ρέμα Ολύμπου
A00040098 Χερσόνησος Ακρωτηρίου
AB1080033 Χερσόνησος Άσου Κεφαλλονιάς
AT1011063 Χερσόνησος Άσσου