Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Χαράδρα Αώου
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT3011013
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ιωαννίνων
Δήμος-Κοινότητα Κόνιτσα - Βρυσοχώρι - Ελεύθερο - Παλιοσέλι
Συνολική Έκταση (ha) 9129.59
Χερσαία Έκταση (ha) 9128.0
Συνολική Περίμετρος (km) 47.1
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 2497.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 550.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Δίκτυο CORINE-Biotopes
Δίκτυο NATURA-2000
Εθνικός Δρυμός
Εικόνες από "Χαράδρα Αώου". Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες για μεγέθυνση.


Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Αλπικό/Υποαλπικό Τοπίο
Βραχώδεις Σχηματισμοί/Ορθοπλαγιές
Δάσος Κωνοφόρων
Δάσος Φυλλοβόλων
Ημιορεινό Τοπίο / Λόφοι
Λειβάδι/Ξέφωτο
Μακία
Μεικτό Δάσος
Ορεινό Τοπίο
Πευκοδάσος Ορεινό
Ποτάμιο Τοπίο
Φαράγγι
Κλίμα
Γεωλογία

Ασβεστόλιθοι και φλίσχες

Περιγραφή Τόπου

Μια μεγαλειώδης χαράδρα που περιβάλλεται από τους γκρεμούς της Τύμφης και της Τραπεζίτσας και στο βάθοςτης κυλάει ο ποταμός Αώος. Υψομετρική διαφορά από το ποτάμι ως τις κορυφές πάνω από 1500μ. Στην περιοχή υπάρχουν ποικίλοι τύποι δασών από μακία και παραποτάμια δάση μέχρι οξυές και ρόμπολα. Πολλά μικρά ποτάμια και καταρράκτες κυλούν από τους γκρεμούς προς τον Αώο.

Κατάσταση Τόπου Φυσική/Αριστη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου

Βασικά δύο δασικοί δρόμοι έχουν διανοιχτεί μέσα στη χαράδρα στις δύο πλευρές της. Επίσης γίνεται ξύλευση και στην ανώτερη ζώνη υπάρχει κτηνοτροφία.

Σημεία με καλή Θέα

Στην περιοχή υπάρχουν πολλά σημεία με καλή θέα, ιδιαίτερα στην ανώτερη ζώνη.

Μονοπάτια Περίπατοι

Μονοπάτι από το Βρυσοχώρι ανεβαίνει προς τις κορυφές της Τύμφης μέσω του διασέλου του Καρτερού. Άλλο μονοπάτι ανεβαίνει από το γεφύρι της Κόνιτσας ως τη Μονή Στομίου.


Αξίες

Οικολογική Αξία
Αμφίβια
Ασπόνδυλα
Ενδημικά Είδη
Ερπετά
Θηλαστικά
Πτηνά
Σημαντικό Οικοσύστημα
Σπάνια Είδη Πανίδας
Σπάνια Είδη Χλωρίδας
Ψάρια
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Γεωλογικό Ενδιαφέρον
Επιστημονική έρευνα
Θρησκευτικό ενδιαφέρον
Ιστορικός / Πολιτισμικός Τουρισμός
Οικοτουρισμός
Παρατήρηση πανίδας
Παρατήρηση χλωρίδας
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ενδιαφέροντα Φυσικά, Οικολογικά, Γεωμορφολογικά Στοιχεία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Πανοραμική θέα
Σπάνιος Τύπος Τοπίου
Σχόλιο για τις αξίες

Περιοχή μεγάλης οικολογικής αξίας με μεγάλο αριθμό ειδών της πανίδας και χλωριδας και πολλά σπάνια είδη. Στην περιοχή ασκούνται η ορειβασία, το καγιάκ και άλλες παρόμοιες δραστηριότητες. Υπάρχει επίσης η Μονή Στομίου όπου γίνεται πανηγύρι την ημέρα της Παναγίας.


Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Αλιεία
Βοσκή
Κυνήγι
Οδοποιϊα
Τουρισμός
Υλοτομία
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές

Προσπάθεια για διάνοιξη δρόμου από την Κόνιτσα προς τη Μονή Στομίου αλλοίωσε μεγάλο τμήμα της χαράδρας. Ο Δήμος Κόνιτσας σχεδιάζει να κατασκευάσει μέσα στη χαράδρα τελεφερίκ που θα ανεβαίνει στην Τύμφη.

Τρωτότητα

Ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή που χρειάζεται άμεση προστασία και ματαίωση των σχεδίων για την "αξιοποίηση" της.

Προτεραιότητα προστασίας Πολύ Επείγουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αλπικό λιβάδι
Γυμνοί βράχοι, κρημνοί ενδοχώρας
Δάσος φυλλοβόλων πλατυφυλλων
Θαμνώνας σκληρόφυλλων (Μεσογειακή Μακία)
Ιθαγενές δάσος κωνοφόρων
Λιθώνας
Μικτό δάσος
Παρόχθια βλάστηση
Ρέοντα ύδατα
Αξιόλογα Φυτά
Achillea abrotanoides
Aesculus hippocastanum (Πικροκαστανιά)
Anthyllis vulneraria alpestris
Artemisia eriantha
Athamanta albanica
Aurinia gionae
Bupleurum karglii (Βούπλευρο του Καργκλ)
Campanula bononiensis
Campanula foliosa
Campanula hawkinsiana
Centaurea alba albanica
Centaurea epirota
Delphinium fissum
Geranium aristatum
Geum reptans
Lilium carniolicum albanicum
Lilium chalcedonicum
Lithospermum goulandriorum
Melampyrum heracleoticum
Minuartia pseudosaxifraga
Pinus heldreichii (Ρόμπολο)
Ramonda serbica
Rhamnus alpinus fallax (Ράμνος ο Αλπικός)
Rorippa islandica (Ρορίππα η ισλανδική)
Saxifraga oppositifolia
Sedum tymphaeum
Silene intonsa
Silene pusilla chromodonta
Telekia speciosa
Valeriana crinii epirotica
Viola rupestris
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis lupus (Λύκος)
Capreolus capreolus (Ζαρκάδι)
Felis silvestris morea (Αγριόγατος του Μωριά)
Lutra lutra (Βίδρα)
Rupicapra rupicapra balcanica (Αγριόγιδο)
Sus scrofa (Αγριογούρουνο)
Ursus arctos (Αρκούδα)
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Algyroides nigropunctatus (Κερκυραϊκή σαύρα)
Anguis fragilis colchicus (Κονάκι)
Bombina variegata scabra (Κιτρινοβομβίνα)
Bufo bufo bufo (Χωματόφρυνος)
Coluber gemonensis gemonensis
Coluber najadum najadum (Σαΐτα)
Elaphe situla (Σπιτόφιδο)
Malpolon monspessulanus insignitus (Σαπίτης)
Natrix natrix persa (Ντρόφιδο το Περσικό)
Ophisaurus apodus thracius (Τυφλίτης)
Podarcis muralis muralis (Τοιχογουστέρα)
Rana dalmatina (Ευκίνητος Βάτραχος)
Rana graeca (Ελληνικός Βάτραχος)
Rana ridibunda ridibunda (Λιμνοβάτραχος Δ. Ελλάδας)
Salamandra salamandra salamandra (Σαλαμάνδρα)
Testudo hermanni hermanni (Ονυχοχελώνα)
Triturus alpestris alpestris(t.a. veluchiensis) (Αλπικός Τρίτωνας)
Vipera ammodytes meridionalis (Οχιά)
Αξιόλογα Ψάρια
Alburnoides bipunctatus ohridanus (Τσιρωνάκι)
Leuciscus cephalus vardarensis (Τυλινάρι)
Salmo trutta (Πέστροφα)
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη