Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Χαράδρες Ξερολακκί και Παπά Ρέμα Ολύμπου
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT3011043
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Λαρίσης
Δήμος-Κοινότητα Πέτρας / Βροντούς
Συνολική Έκταση (ha) 4929.97
Χερσαία Έκταση (ha)
Συνολική Περίμετρος (km) 29.9
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 2917.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Δίκτυο CORINE-Biotopes
Δίκτυο NATURA-2000

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Αλπικό/Υποαλπικό Τοπίο
Βραχώδεις Σχηματισμοί/Ορθοπλαγιές
Δάσος Κωνοφόρων
Δάσος Φυλλοβόλων
Ελατοδασος
Μεικτό Δάσος
Ορεινό Τοπίο
Πευκοδάσος Ορεινό
Πλαγιά βουνού
Φαράγγι
Κλίμα
Ισχυροί άνεμοι
Μέτρια ηλιοφάνεια
Ομίχλη/χαμηλή νέφωση
Συχνές βροχοπτώσεις
Συχνές χιονοπτώσεις
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου

Δύο πανέμορφες χαράδρες που ξεκινούν από τις ψηλές κορυφές του Ολύμπου όπου βρίσκεται το βάραθρο "καζάνια". Οι κορυφές από αυτήν την πλευρά υψώνονται απότομα μέσα από τα καζάνια σε ύψος περίπου 450 μ. με κάθετες ορθοπλαγιές. Στα Καζάνια τα χιόνια δε λυώνουν σχεδόν ποτέ. Στα χαμηλώτερα οι δύο χαράδρες σκεπάζονται από δάση κωνοφόρων και φυλλοβόλων. Από τα ωραιότερα τοπία της Ευρώπης.

Κατάσταση Τόπου Φυσική/Αριστη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Εξαίρετη Φυσική Κατάσταση
Θηλαστικά
Κινδυνεύοντα Είδη Χλωρίδας
Πτηνά
Σημαντικά Ενδιαιτήματα
Σημαντικές Φυτοκοινωνίες
Σημαντικό Οικοσύστημα
Σπάνια Είδη Χλωρίδας
Τοπικά Ενδημικά Είδη
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Παρατήρηση πανίδας
Παρατήρηση χλωρίδας
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ενδιαφέροντα Φυσικά, Οικολογικά, Γεωμορφολογικά Στοιχεία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Πανοραμική θέα
Σπάνιος Τύπος Τοπίου
Σχόλιο για τις αξίες

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Αναψυχή
Βοσκή
Κυνήγι
Μηχανοκίνητα τροχοφόρα
Οδοποιϊα
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Πολύ Επείγουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Γυμνοί βράχοι, κρημνοί ενδοχώρας
Δάσος φυλλοβόλων πλατυφυλλων
Διαρκές χιόνι και πάγος
Ιθαγενές δάσος κωνοφόρων
Λιθώνας
Μικτό δάσος
Ρέοντα ύδατα
Αξιόλογα Φυτά
Jankaea heldreichii
Αξιόλογα Θηλαστικά
Rupicapra rupicapra balcanica (Αγριόγιδο)
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη