Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Χερσόνησος Ακρωτηρίου
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00040098
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Χανίων
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 3711.39
Χερσαία Έκταση (ha) 3700.0
Συνολική Περίμετρος (km) 65.6
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 526.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Το βόρειο μέρος της χερσονήσου Ακρωτηρίου, είναι μια βραχώδης και άγονη περιοχή που σκεπάζεται από ακανθώδη φρύγανα.
Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Παρά τη μεγάλη υποβάθμισή της, η περιοχή εξακολουθεί να έχει οικολογική αξία λόγω της ύπαρξης λίγων σπάνιων φυτών.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Υπερβόσκηση κατσικιών.
Τρωτότητα Η υπερβόσκηση είναι η μόνη απειλή για τα σπάνια φυτά.
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Allium circinnatum circinnatum
Campanula drabifolia creutzburgii (Καμπανούλα του Κρεουντζμπούργκ)
Campanula saxatilis saxatilis
Euphorbia dimorphocaulon
Hypericum aegypticum (Υπερικό το Αιγύπτιο)
Pancratium maritimum
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Apus melba tuneti (Σκεπαρνάς)
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Calidris alpina schinzi (Λασποσκαλήθρα)
Galerida cristata caucausica (Κατσουλιέρης)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Lanius senator senator (Κοκκινοκέφαλος)
Oenanthe hispanica (Ασπροκώλα)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη