Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Κοιλάδα του Κοζιακά στο 'Oρος Βόρας
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT4011034
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Πέλλας
Δήμος-Κοινότητα Προμάχοι Αριδαίας
Συνολική Έκταση (ha) 4558.32
Χερσαία Έκταση (ha)
Συνολική Περίμετρος (km) 31.3
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1817.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 700.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Δίκτυο CORINE-Biotopes
Δίκτυο NATURA-2000
Περιοχή Προστασίας Ορνιθοπανίδας
Εικόνες από "Κοιλάδα του Κοζιακά στο 'Oρος Βόρας". Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες για μεγέθυνση.


Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Δάσος Φυλλοβόλων
Ελατοδασος
Μεικτό Δάσος
Ορεινό Τοπίο
Κλίμα
Μεγάλη υγρασία
Μέτρια ηλιοφάνεια
Ομίχλη/χαμηλή νέφωση
Συχνές βροχοπτώσεις
Συχνές χιονοπτώσεις
Γεωλογία

Γνεύσιοι γρανίτες, μαρμαριγιακοί σχιστόλιθοι.

Περιγραφή Τόπου

Το ανώτερο τμήμα της λεκάνης του μεγάλου ρέματος Κοζιακά (ή Πορόι) στο κέντρο του ορεινού τόξου Βόρα-Πίνοβο. Ορεινό δασικό τοπίο με μεικτά παραγωγικά δάση οξυάς, ελάτης, δρυός, πεύκης και άλλων φυλλοβόλων. Η συνέχεια του δάσους διακόπτεται από λίγα αλλά εντυπωσιακά βραχώδη συγκροτήματα από τα οποία σπουδαιότερο είναι το "Σφινιάρι" (βράχος 150 μ. ύψους που ορθώνεται σαν σφίνα μέσα στο δάσος). Σε πολλά σημεία του δάσους η ποικιλία των δασικών δέντρων είναι μεγάλη και δίνει εντυπωσιακές εικόνες χρωμάτων κατά τη φθινοπωρινή περίοδο. Σημαντικό οικοσύστημα. Περιοχή Natura και βιότοπος CORINE και περιοχή ορνιθοπανίδας (SPA). Μαζί με άλλα τμήματα του ορεινού συγκροτήματος θα μπορούσε να αποτελέσει ένα νέο εθνικό Πάρκο.

Κατάσταση Τόπου Φυσική/Αριστη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου

Η αειφορική διαχείριση στα δάση της περιοχής άρχισε στη 10ετία του 1950, παράλληλα με τη διάνοιξη ενός πυκνού δικτύου δασοδρόμων η ανεξέλεγκτη χρήση του οποίου υποβάθμισε τη ζωοκοινότητα.

Σημεία με καλή Θέα

Λόγω της πυκνότητας του δάσους η πανοραμική θέα είναι περιορισμένη. Από το ύψωμα "Παπαδιά" φαίνεται πανοραμικά όλη η περιοχή.

Μονοπάτια Περίπατοι

Κατά μήκος των δασοδρόμων.


Αξίες

Οικολογική Αξία
Ενδημικά Είδη
Εξαίρετη Φυσική Κατάσταση
Θηλαστικά
Πτηνά
Σημαντικά Ενδιαιτήματα
Σημαντικές Φυτοκοινωνίες
Σημαντικοί Τύποι Βλάστησης
Σημαντικό Οικοσύστημα
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Γεωλογικό Ενδιαφέρον
Επιστημονική έρευνα
Οικοτουρισμός
Παραδοσιακή ή ήπια εκμετάλλευση φυσικών πόρων
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ενδιαφέροντα Φυσικά, Οικολογικά, Γεωμορφολογικά Στοιχεία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Πανοραμική θέα
Σχόλιο για τις αξίες

Υπάρχουν δυνατότητες οικοτουριστικής αξιοποίησης.


Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Βοσκή
Κυνήγι
Οδοποιϊα
Υλοτομία
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές

Απαιτείται μακροχρόνιος σχεδιασμός διαχείρισης με πολλαπλούς στόχους και καλά οργανωμένο διοικητικό σύστημα.

Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Πρωτεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Γυμνοί βράχοι, κρημνοί ενδοχώρας
Δάσος φυλλοβόλων πλατυφυλλων
Ιθαγενές δάσος κωνοφόρων
Λιθώνας
Μικτό δάσος
Αξιόλογα Φυτά
Pinus peuce (Μακεδονικό πεύκο)
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis lupus (Λύκος)
Sus scrofa (Αγριογούρουνο)
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη