Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Χαράδρα Ρέματος Ντάλα και Στενά Αχέρωντα
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT3011024
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Θεσπρωτίας
Δήμος-Κοινότητα Γλυκή / Σαμονίβα
Συνολική Έκταση (ha) 1753.39
Χερσαία Έκταση (ha)
Συνολική Περίμετρος (km) 41.1
Μέγιστο Υψόμετρο (m)
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Περιοχή Προστασίας Ορνιθοπανίδας
Εικόνες από "Χαράδρα Ρέματος Ντάλα και Στενά Αχέρωντα". Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες για μεγέθυνση.


Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Βραχώδεις Σχηματισμοί/Ορθοπλαγιές
Κτίσματα Τουρκοκρατίας
Μακία
Ορεινό Τοπίο
Ποτάμιο Τοπίο
Φαράγγι
Κλίμα
Αραιές χιονοπτώσεις
Μεγάλη ηλιοφάνεια
Μεγάλη υγρασία
Συχνές βροχοπτώσεις
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Πρόκειται για τη χαράδρα που κατεβαίνει μεταξύ των βουνών του Σουλίου και της Παραμυθιάς. Αυτή διασχίζεται από ένα πανέμορφο ποτάμι, το ρέμα Ντούλα που πριν τη Γλυκή συμβάλλει στον Αχέροντα που κατεβαίνει από ανατολικά. Η όχθη του ποταμού με τα γαλάζια νερά σκεπάζονται από πυκνή υδρόβια βλάστηση με πλατάνια, ιτιές κ.λ.π. Σε διάφορα σημεία πηγάζουν νερά. Στο βάθος της χαράδρας κοντά στον Αυλότοπο υπάρχει νερόμυλος ημικατεστραμένος. Στην έξοδο του ποταμού προς τη Γλυκή λειτουργούν ταβερνάκια, δίπλα στην όχθη. Από τα ωραιότερα τοπία της Ηπείρου. Επίσης παλιά ημικατεστραμένη γέφυρα κοντά στη Γλυκή.
Κατάσταση Τόπου Φυσική/Αριστη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου Η περιοχή συνδέεται με τη μυθολογία αφού ο Αχέρωντας θεωρείται ως η Πύλη του Άδη.
Σημεία με καλή Θέα Από τη Σκάλα της Τζαβέλαινας.
Μονοπάτια Περίπατοι Η διαδρομή προς τη Σκάλα της Τζαβέλαινας ή κατά μήκος του ποταμού, μέσα στα Στενά.

Αξίες

Οικολογική Αξία
Αμφίβια
Ενδημικά Είδη
Εξαίρετη Φυσική Κατάσταση
Ερπετά
Θηλαστικά
Πτηνά
Σημαντικό Οικοσύστημα
Σπάνια Είδη Πανίδας
Τοπικά Ενδημικά Είδη
Ψάρια
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Παρατήρηση πανίδας
Παρατήρηση χλωρίδας
Τουριστικό ενδιαφέρον
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ενδιαφέροντα Φυσικά, Οικολογικά, Γεωμορφολογικά Στοιχεία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Καλαίσθητα Ανθρωπογενή Στοιχεία
Πανοραμική θέα
Σπάνιος Τύπος Τοπίου
Σχόλιο για τις αξίες

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Αλιεία
Αναψυχή
Κυκλοφορία Οχημάτων
Οδοποιϊα
Οχλούσες τουριστικές εγκαταστάσεις
Τουρισμός
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Ένας δρόμος που έγινε στη θέση του παλιού μονοπατιού και μία σήραγγα που ανοίχθηκε προς την τοποθεσία "Σκάλα της Τζαβέλαινας" αλλοίωσαν σ΄εκείνο το μέρος τη φυσιογνωμία του τοπίου. Επίσης ένας χωματόδρομος και μία ταβέρνα προκάλεσαν ζημιά.
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Πολύ Επείγουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Γυμνοί βράχοι, κρημνοί ενδοχώρας
Θαμνώνας σκληρόφυλλων (Μεσογειακή Μακία)
Παρόχθια βλάστηση
Ρέοντα ύδατα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Lutra lutra (Βίδρα)
Αξιόλογα Πτηνά
Cinclus cinclus aquaticus (Νεροκότσυφας)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Knipowitschia milleri (Αχερονογωβιός)
Salmo trutta (Πέστροφα)
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη