Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Χαράδρα Αωού και Κορυφές όρους Τύμφη (Γκαμήλα, Αστράκα, Τσούκα-Ρόσσα)
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00040025
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ιωαννίνων
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 10014.62
Χερσαία Έκταση (ha) 9000.0
Συνολική Περίμετρος (km) 59.5
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 2478.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 450.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Πρόκειται για μια περιοχή μήκους 10 km που περιβάλλεται από ψηλές βουνοκορφές. Υπάρχουν όλα τα είδη βλάστησης, παρόχθια πλατανοδάση, ιτιές, λεύκες και σκλήθρα. Υπάρχουν σκληρόφυλλοι θάμνοι και δάση από φυλλοβόλα δέντρα, κωνοφόρα ή και μικτά. Στην υψηλότερη ζώνη υπάρχουν δάση με Pinus heldreichii (Ρόμπολο) και βραχώδεις ορεινοί γκρεμοί. Μικρά ορεινά ρέματα ξεκινούν από τις κορυφές και καταλήγουν στον ποταμό Αωό, ο οποίος κυλάει στο βάθος της χαράδρας. Υπάρχει επίσης μια πολύ ενδιαφέρουσα μικρή κοιλάδα, η ''Λάκα του Τσουμάνη'', με πηγές και με παροδικές λίμνες, όπου υπάρχει το αμφίβιο Triturus alpestris (Τρίτωνας ο αλπικός). Ψηλότερα, υπάρχει μια μικρή μόνιμη λίμνη που λέγεται Δρακόλιμνη και μια μικρή συστάδα με Juniperus foetidissima (Βουνοκυπάρισσο).
Κατάσταση Τόπου Φυσική/Αριστη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Η μεγάλη βιοποικιλότητα, η σπάνια χλωρίδα και πανίδα και το όμορφο τοπίο κάνουν την περιοχή εξαιρετικά ενδιαφέρουσα.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Επέκταση και εντατικοποίηση της υλοτομίας, επέκταση του οδικού δικτύου, παράνομο κυνήγι, διακοπή της εισροής γλυκού νερού λόγω κατασκευής φράγματος, τουριστική ανάπτυξη, πυρκαγιές.
Τρωτότητα Προς το παρόν η μόνη σοβαρή απειλή είναι το νόμιμο και παράνομο κυνήγι. Υπάρχουν σχέδια για κατασκευή υδροηλεκτρικού σταθμού παραγωγής ενέργειας.
Προτεραιότητα προστασίας Πολύ Επείγουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Abies borisii-regis (Μακεδονικό έλατο)
Acer campestre (Σφενδάμι πεδινό)
Acer opalus hyrcanum (Σφενδάμι σερβικό)
Acer platanoides (Νεροπλάτανος)
Achillea abrotanoides
Acinos alpinus majoranifolius
Actaea spicata
Aesculus hippocastanum (Πικροκαστανιά)
Alchemilla plicatula
Alchemilla xanthochlora
Alopecurus aequalis (Αλοπεκούρος ο ομαλός)
Alyssoides utriculata
Alyssum montanum scardicum
Amphoricarpos neumayeri murbeckii
Anthemis cretica carpatica
Anthyllis vulneraria alpestris
Anthyllis vulneraria bulgarica
Anthyllis vulneraria pulchella
Aquilegia nigricans nigricans
Arenaria biflora
Arenaria conferta serpentinii
Arenaria cretica
Artemisia eriantha
Astragalus creticus rumelicus
Astragalus onobrychis
Astragalus sirinicus
Astragalus vesicarius
Athamanta albanica
Aubrieta scardica
Aurinia gionae
Ballota hispanica macedonica
Barbarea bracteosa
Barbarea sicula
Bupleurum karglii (Βούπλευρο του Καργκλ)
Cachrys ferulacea
Caltha palustris
Campanula bononiensis
Campanula hawkinsiana
Campanula radicosa
Cardamine carnosa
Cardamine glauca
Carex acuta
Carex rostrata
Carum graecum serpentinicum
Centaurea alba albanica
Centaurea epirota
Centaurea lacerata
Centaurea pawlowskii
Cerastium banaticum speciosum
Cerastium cerastoides
Cerastium decalvans decalvans
Cerastium fontanum vulgare
Colchicum autumnale
Crepis baldaccii
Crepis viscidula geracioides
Cynoglottis barrelieri serpentinicola
Delphinium fissum
Dianthus sylvestris sylvestris
Dryopteris villarii villarii
Drypis spinosa
Eleocharis quinqueflora
Eleocharis uniglumis
Epilobium alsinifolium
Epilobium gemmascens
Epilobium parviflorum
Erigeron glabratus
Erophila verna verna
Erysimum cephalonicum
Erysimum microstylum
Euphorbia deflexa
Euphorbia flavicoma
Euphrasia liburnica
Festuca alpina briquetii
Festuca spectabilis affinis
Festuda paniculata paniculata
Gagea pusilla
Galium degenii
Galium monasterium
Galium sacrorum
Gentiana cruciata cruciata
Gentiana verna balcanica
Geocaryum pindicolum
Geranium aristatum
Geranium macrorrhizum
Geranium reflexum
Geranium versicolor
Geum reptans
Globularia cordifolia (Γκλομπουλάρια η καρδιόφυλλη)
Gnaphalium roeseri pichleri
Haplophyllum coronatum
Helianthemum nitidum (Ηλιάνθεμο)
Heracleum sphondylium pyrenaicum
Hesperis dinarica
Hieracium dasycraspedum
Hieracium graecum
Hieracium gymnocephalum
Hieracium necopinum
Hieracium trikalense
Hieracium waldsteinii
Hypericum rumeliacum apollinis
Juncus alpinus alpinus
Juniperus communis alpina (Νάνο βουνόκεδρο)
Juniperus foetidissima (Βουνοκυπάρισσο)
Lactuca intricata
Lamium garganicum pictum
Laserpitium siler garganicum
Lilium chalcedonicum
Limosella aquatica
Linum flavum albanicum
Linum punctatum pycnophyllum
Lithospermum goulandriorum
Malcolmia orsiniana angulifolia
Malva neglecta
Matthiola fruticulosa valesiaca
Melampyrum heracleoticum
Minuartia juniperina
Minuartia pseudosaxifraga
Narcissus poeticus radiiflorus
Onobrychis alba alba
Onobrychis alba laconica
Onobrychis montana scardica
Onobrychis pindicola
Onosma epiroticum
Orlaya daucorlaya
Oxyria digyna
Peucedanum arenarium
Phyllitis scolopendrium
Pinus heldreichii (Ρόμπολο)
Pinus nigra pallasiana (Ανατολικό μαυρόπευκο)
Plantago argentea
Plantago atrata graeca
Poa macedonica
Polygala alpestris croatica
Populus nigra (Καβάκι)
Pterocephalus perennis bellidifolius
Ptilotrichum cyclocarpum pindicum
Quercus trojana (Μακεδονική βελανιδιά)
Ramonda serbica
Ranunculus brevifolius pindicus
Ranunculus platanifolius
Ranunculus serbicus
Ranunculus trichophyllus trichophyllus
Rhamnus alpinus fallax (Ράμνος ο Αλπικός)
Rhinanthus mediterraneus
Rindera graeca
Rorippa islandica (Ρορίππα η ισλανδική)
Rosa arvensis (Αγριοτριανταφυλλιά η αρουραία)
Rosa dumalis (Αγριοτριανταφυλλιά η θαμνώδης)
Rosa pendulina (Αγριοτριανταφυλλιά η κρεμοκλαδής)
Rosa villosa (Αγριοτριανταφυλλιά η τριχωτή)
Rumex kerneri
Rumex obtusifolius transiens
Salix alba micans (Ασημοϊτιά μίκανς)
Salix amplexicaulis (Ιτιά η αντιθετόφυλλη)
Salix elaeagnos elaeagnos (Βουνοϊτιά)
Salvia officinalis (Φασκομηλιά η φαρμακευτική)
Saxifraga adsendens parnassica
Saxifraga glabella
Saxifraga luteoviridis
Saxifraga marginata
Saxifraga oppositifolia
Saxifraga paniculata
Saxifraga porophylla frederici-augusti
Saxifraga rotundifolia taygetea
Scorzonera purpurea peristerica
Scorzonera purpurea rosea
Scutellaria alpina
Scutellaria rupestris adenotricha
Sedum atratum
Sedum cepaea
Sedum grisebachii horakii
Sedum tymphaeum
Senecio ovatus
Silene bupleuroides bupleuroides
Silene caesia
Silene fabarioides
Silene haussknechtii
Silene intonsa
Silene parnassica parnassica
Silene pusilla tymphaea
Sorbus aria aria (Ασημοσορδιά)
Sorbus aucuparia aucuparia (Αγριοσορβιά)
Sorbus torminalis (Πρακανιά)
Stachys annua
Stachys menthifolia
Taraxacum bulgaricum
Taxus baccata (Ίταμος)
Telekia speciosa
Thesium linophyllon linophyllon
Thlaspi microphyllum
Trifolium noricum
Trifolium parnassi
Trinia glauca pindica
Trisetum splendens tenue
Valeriana crinii epirotica
Verbascum phlomoides
Verbascum speciosum megaphlomos
Veronica aphylla
Veronica erinoides
Viola alba dehnhardtii
Viola epirota
Viola hirta
Viola odorata
Viola orphanidis orphanidis
Viola phitosiana
Viola rupestris
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis lupus (Λύκος)
Capreolus capreolus (Ζαρκάδι)
Felis silvestris morea (Αγριόγατος του Μωριά)
Lutra lutra (Βίδρα)
Rupicapra rupicapra balcanica (Αγριόγιδο)
Sus scrofa (Αγριογούρουνο)
Ursus arctos (Αρκούδα)
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bombina variegata scabra (Κιτρινοβομβίνα)
Bufo bufo bufo (Χωματόφρυνος)
Coluber najadum kalymnensis (Σαΐτα της Καλύμνου)
Elaphe situla (Σπιτόφιδο)
Natrix natrix schweizeri (Ντρόφιδο το Σβάιτσερ)
Ophisaurus apodus thracius (Τυφλίτης)
Podarcis muralis albanica (Αλβανική γουστέρα)
Rana dalmatina (Ευκίνητος Βάτραχος)
Rana graeca (Ελληνικός Βάτραχος)
Rana ridibunda ridibunda (Λιμνοβάτραχος Δ. Ελλάδας)
Salamandra salamandra salamandra (Σαλαμάνδρα)
Testudo hermanni hermanni (Ονυχοχελώνα)
Triturus alpestris alpestris(t.a. veluchiensis) (Αλπικός Τρίτωνας)
Αξιόλογα Ψάρια
Alburnoides bipunctatus ohridanus (Τσιρωνάκι)
Barbus peloponnesius rebeli (Αμμοσούρτης)
Chondrostoma vardarensis (Γουρουνομύτης)
Leuciscus cephalus vardarensis (Τυλινάρι)
Orthrias pindus (Πινδοβίνος)
Pachychilon pictus (Χειλάς)
Phoxinellus pleurobipunctatus (Λιάρα)
Rutilus ohridanus ohridanus (Τσιρώνι της Οχρίδας)
Salmo trutta (Πέστροφα)
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη