Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Φαράγγι Χα
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT6011024
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Λασιθίου
Δήμος-Κοινότητα Θρύπτης
Συνολική Έκταση (ha) 437.79
Χερσαία Έκταση (ha)
Συνολική Περίμετρος (km) 8.9
Μέγιστο Υψόμετρο (m)
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Δίκτυο NATURA-2000

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Βραχώδεις Σχηματισμοί/Ορθοπλαγιές
Ημιορεινό Τοπίο / Λόφοι
Μακία
Ορεινό Τοπίο
Πεδινό Τοπίο / Κάμπος
Πευκοδάσος Ορεινό
Φαράγγι
Φρυγανότοπος
Κλίμα
Γεωλογία

Ρηξιγενές φαράγγι σε πλακώδεις ασβεστόλιθους.

Περιγραφή Τόπου

Το Φαράγγι Χα είναι ένα εντυπωσιακό ρήγμα στην απόκρημνη δυτική ορθοπλαγιά των ορέων της Θρυπτής. Η είσοδος του φαραγγιού βρίσκεται κάτω από το χωριό Θρυπτή σε μία περιοχή που καλύπτεται από πυκνό πευκόδασος και αμπέλια. Το φαράγγι είναι αδιάβατο για κοινούς πεζοπόρους. Η έξοδος του φαραγγιού βρίσκεται 800 μ. χαμηλότερα, στην πεδιάδα που ισθμού της Ιεράπετρας. Απόκρημνοι βράχοι και εκτεταμένες σάρρες πλαισιώνουν το φαράγγι.

Κατάσταση Τόπου Φυσική/Αριστη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα

Από το δρόμο Αγ. Νικολάου Ιεράπετρας προς το φαράγγι Χα. Από το δρόμο προς Θρύπτη, προς την πεδιάδα και τον κόλπο του Μιραμπέλου.

Μονοπάτια Περίπατοι

Cannoying μέσα στο φαράγγι.


Αξίες

Οικολογική Αξία
Σημαντικό Οικοσύστημα
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Γεωλογικό Ενδιαφέρον
Παρατήρηση πανίδας
Παρατήρηση χλωρίδας
Τουριστικό ενδιαφέρον
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες

Το φαράγγι Χα προσφέρεται για cannoying, αλλά δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί το άθλημα.


Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Απόληψη νερού
Εγκατάλειψη αναβαθμών
Κυνήγι
Πυρκαγιά
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές

Το τοπίο στην έξοδο του φαραγγιού απειλείται από την εξάπλωση της βιομηχανικής ζώνης και την αυθαίρετη απόληψη νερού.

Τρωτότητα

Το πευκοδάσος στην είσοδο του φαραγγιού κινδυνεύει από πυρκαγιά.

Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Γυμνοί βράχοι, κρημνοί ενδοχώρας
Ιθαγενές δάσος κωνοφόρων
Λιθώνας
Σπήλαια
Φρύγανα
Αξιόλογα Φυτά
Campanula hierapetrae
Crepis auriculifolia
Eryngium amorginum
Helichrysum doerfleri
Minuartia wettsteinii
Orchis prisca
Origanum dictamnus
Sarcopoterium spinosum
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Gypaetus barbatus aureus (Γυπαητός)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη