Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.


Κωδικός Όνομα ↓
AT5011081 Νήσος Κίμωλος
AT5011063 Νήσος Θήρα ή Σαντορίνη
AT6011003 Νήσος Γαύδος (Βόρεια ακτή)
AT5011005 Νήσος Ανάφη
AT5010086 Νήσος Ίος
AT6011001 Μπονριπάρι (Βονιπάρι ή Μονιπάρι)
AT5011024 Μονόλιθος Ρόδου
AT5011057 Μονοπάτι από Μονή Βροντά προς πηγή Μάνα
AT4011033 Μονή Τιμίου Προδρόμου Βεροίας (Στενά Αλιάκμωνα)
AT3011039 Μονή Σπηλιάς Καμπουριανών Αγράφων (Σπηλιώτισσα)
AT6011013 Μονή Καψά
AT6010086 Μονή Βροντησιού
AT4011030 Μεγάλο Ρέμα
AT6020004 Μαρουλάς
AT6010008 Μίλατος
AT6011047 Λύττος ή Ξυδάς
AT6010023 Λουτρό
AT6011014 Λιθίνες Σητείας
AT6011007 Λευκά Όρη (Ζώνη 2000 μ.)
AT6010006 Λατώ
AT3011035 Λίμνη πηγών Αώου
AT4011045 Λίμνη και Χερσόνησος Καστοριάς
AT1011015 Λίμνη Τσιβλού
AT6020003 Λίμνη Κουρνά
AT3011016 Λίμνη Ζηρός Φιλιππιάδας