Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Οροπέδιο Καθαρού (Δίκτη)
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT6011023
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Λασιθίου
Δήμος-Κοινότητα Κριτσάς
Συνολική Έκταση (ha) 791.76
Χερσαία Έκταση (ha)
Συνολική Περίμετρος (km) 16.7
Μέγιστο Υψόμετρο (m)
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Δίκτυο NATURA-2000
Περιοχή Προστασίας Ορνιθοπανίδας
Τοπίο Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Λειβάδι/Ξέφωτο
Μακία
Οικισμός απλωμένος σε πεδιάδα
Οικισμός σε αντίθεση με φυσικό τοπίο (π.χ. ασβέστης, κεραμίδι)
Ορεινός Βοσκότοπος
Ορεινό Τοπίο
Οροπέδιο
Πλαγιά βουνού
Φρυγανότοπος
Χωριό/Οικισμός
Κλίμα
Γεωλογία

Πόλγη σε ασβεστόλιθους της σειράς Γαβρόβου Τριπόλεως με αλουβιακά εδάφη περιβαλλόμενη από στρώματα φλύσχη.

Περιγραφή Τόπου

Το οροπέδιο του Καθαρού βρίσκεται σε ύψος 1100 μ. Στα ΝΔ περιβάλλεται από τις ψηλές κορυφές των Λασιθιώτικων βουνών. Στραγγίζει μέσα από δύο ποτάμια, τον Ξενικό και τον Χαύγα προς το οροπέδιο του Λασιθίου. Στις όχθες των ποταμών υπάρχει πλούσια παρόχθια βλάστηση. Στην περίμετρο του οροπεδίου υπάρχουν μικροί διάσπαρτοι οικισμοί με μικρά αμπέλια και άλλες καλλιέργειες. Κατά το Πλειστόκαινο το οροπέδιο ήταν λίμνη που φιλοξενούσε μία ιδιόμορφη πανίδα που περιελάμβανε νάνους ελέφαντες και νάνους ιπποποτάμους. Στην περιοχή υπάρχουν καταβόθρες και σπήλαια.

Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα

Πανοραμική θέα προς τις κορυφές της Δίκτης.

Μονοπάτια Περίπατοι

Από Κριτσά μέσα από παλαιό βελανιδόδασος και από Σελάκανο.


Αξίες

Οικολογική Αξία
Ενδημικά Είδη
Μικροπανίδα
Μικροχλωρίδα
Πτηνά
Σημαντικό Οικοσύστημα
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Γεωλογικό Ενδιαφέρον
Επιστημονική έρευνα
Λαογραφικό Ενδιαφέρον
Παρατήρηση πανίδας
Παρατήρηση χλωρίδας
Σύνδεση με Λαϊκή Παράδοση
Τουριστικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ενδιαφέροντα Φυσικά, Οικολογικά, Γεωμορφολογικά Στοιχεία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Πανοραμική θέα
Σπάνιος Τύπος Τοπίου
Σχόλιο για τις αξίες

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Βοσκή
Εγκατάλειψη παραδοσιακών καλλιεργειών
Κυνήγι
Οδοποιϊα
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές

Υπάρχει σχέδιο για κατασκευή γηπέδου golf στο οροπέδιο του Καθαρού.

Τρωτότητα

Ιδιαίτερα ευάλωτο τοπίο.

Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Γυμνοί βράχοι, κρημνοί ενδοχώρας
Θαμνώνας σκληρόφυλλων (Μεσογειακή Μακία)
Λιθώνας
Παρόχθια βλάστηση
Ρέοντα ύδατα
Σπήλαια
Φρύγανα
Αξιόλογα Φυτά
Acer orientale (Σφενδάμι Κρητικό)
Alyssum idaeum
Centaurea idaea
Cupressus sempervirens (Κυπαρίσσι)
Cyclamen creticum
Iris unguicularis cretensis
Origanum dictamnus
Ranunculus creticus
Tulipa cretica
Zelkova abelicea (Αμπελιτσιά)
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Columba livia livia (Αγριοπερίστερο)
Corvus corax corax (Κόρακας)
Gypaetus barbatus aureus (Γυπαητός)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Hieraaetus pennatus (Σταυραητός)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη