Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Όρος Παγγαίο
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT4011048
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Καβάλας
Δήμος-Κοινότητα Νικήσιανη, Αντιφίλιπποι, Παλαιοχώρι, Πυργοχώρι, Μουσθένη Καβάλας, Πρώτη Σερρών
Συνολική Έκταση (ha) 7961.60
Χερσαία Έκταση (ha) 7961.0
Συνολική Περίμετρος (km) 50.3
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1800.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 300.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Αρχαιολογικός Χώρος
Δίκτυο CORINE-Biotopes
Δίκτυο NATURA-2000
Ιστορικός Τόπος
Καταφύγιο Θηραμάτων
Περιοχή Προστασίας Ορνιθοπανίδας
Εικόνες από "Όρος Παγγαίο". Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες για μεγέθυνση.


Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Αλπικό/Υποαλπικό Τοπίο
Βραχώδεις Σχηματισμοί/Ορθοπλαγιές
Δάσος Φυλλοβόλων
Δρυοδάσος
Λειβάδι/Ξέφωτο
Μεικτό Δάσος
Ορεινός Βοσκότοπος
Ορεινό Τοπίο
Πλαγιά βουνού
Κλίμα
Ισχυροί άνεμοι
Μέτρια ηλιοφάνεια
Ομίχλη/χαμηλή νέφωση
Συχνές βροχοπτώσεις
Συχνές χιονοπτώσεις
Γεωλογία

Ασβεστόλιθοι, Μαρμαρυγιακοί σχιστόλιθοι, Μάρμαρα.

Περιγραφή Τόπου

Πρόκειται για καθαρά ορεινή περιοχή απομονωμένη από άλλα ορεινά συγκροτήματα. Οι ψηλότερες κορυφές διατάσσονται σε σειρά κατά μήκος μιας κορυφογραμμής με κατεύθυνση από Δ προς Α. Η μεγαλύτερη έκταση καλύπτεται από παραγωγικά δάση δρυός, καστανιάς και οξυάς συμπαγή και εκτεταμένα. Η προσπέλαση είναι εύκολη με τον κεντρικό δασικό δρόμο που ακολουθεί την κορυφογραμμή και καταλήγει στη δυτικότερη και ψηλότερη κορυφή Μάτι (1956m) με τις κεραίες των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών. Η διαδρομή αυτή προσφέρει εντυπωσιακή πανοραμική θέα προς όλες τις κατευθύνσεις. Τα εδάφη είναι γενικά πολύ επικλινή. Ο όλος ορεινός όγκος έχει σχετικά μικρή έκταση. Οι οικισμοί αναπτύχθηκαν στους πρόποδες του ορεινού συγκροτήματος. Κανένας οικισμός δεν υπάρχει στην περιοχή που οριοθετούμε. Σε πολλά σημεία του βουνού υπάρχουν αρχαίες στοές μεταλλείων χρυσού και αργύρου οι λεγόμενες "ασημότρυπες". Οι αρχαιολόγοι αναζητούν την "Σκαπτή Ύλη", μία πλούσια αποικία των αρχαίων Θασίων από όπου εξάγονταν χρυσός αξίας 80 ταλάντων ετησίως και όπου ο Θουκιδίδης αυτοεξόριστος παρέμεινε 20 χρόνια περίπου και έγραψε το μεγαλύτερο μέρος του έργου του. Σε διάφορες θέσεις υπάρχουν ερείπια αρχαίων και βυζαντινών κάστρων. Οι ψηλότερες κορυφές και η δυτική περιοχή καλύπτονται από χορτολιβαδική (κυρίως ψευδοαλπική) βλάστηση. Αρκετές βραχώδεις απόκρημνες περιοχές.

Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου

Λόγω των κλιματικών συνθηκών και του είδους της βλάστησης οι πυρκαϊές είναι πολύ σπάνιες και μικρής έκτασης. Η μόνη σημαντική επέμβαση στην περιοχή είναι η διάνοιξη δασικών δρόμων μετά τη δεκαετία του 1950 και η εκμετάλλευση των δασών που ακολούθησε όμως αειφορικές μεθόδους. Σημαντική αλλοίωση του τοπίου έχει προκαλέσει και το μικρό χιονοδρομικό κέντρο.

Σημεία με καλή Θέα

Εντυπωσιακή πανοραμική θέα από όλα τα σημεία του κεντρικού δρόμου που ακολουθεί την κορυφογραμμή.

Μονοπάτια Περίπατοι

Διάφορα παλιά μονοπάτια που αχρηστεύονται με την επέκταση του δασικού οδικού δικτύου.


Αξίες

Οικολογική Αξία
Εξαίρετη Φυσική Κατάσταση
Θηλαστικά
Πτηνά
Σημαντικές Φυτοκοινωνίες
Σημαντικό Οικοσύστημα
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αρχαιολογικό Ενδιαφέρον
Γεωλογικό Ενδιαφέρον
Εκπαιδευτικές δραστηριότητες
Επιστημονική έρευνα
Ιστορικό Ενδιαφέρον
Οικοτουρισμός
Παραδοσιακή ή ήπια εκμετάλλευση φυσικών πόρων
Σημαντικός χώρος αναψυχής ντόπιου πληθυσμού
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ενδιαφέροντα Φυσικά, Οικολογικά, Γεωμορφολογικά Στοιχεία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Πανοραμική θέα
Σχόλιο για τις αξίες

Ορεινή περιοχή με παραγωγικά δάση. Την επισκέπτονται ορειβάτες φυσιολάτρες, περιστασιακοί χιονοδρόμοι και ο τοπικός πληθυσμός για αναψυχή. Εξαιρετική φυσική ομορφιά και πανοραμική θέα προς όλες τις κατευθύνσεις. Σημαντική περιοχή για τα πουλιά. Έχει καταγραφεί στους βιοτόπους CORINE και NATURA.


Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Αλλη απειλή/διαταραχή
Αναψυχή
Βοσκή
Διάβρωση
Εξόρυξη
Κυνήγι
Οδοποιϊα
Στύλοι ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ.
Υλοτομία
Χιονοδρομία
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα

Μεγαλύτερος κίνδυνος η εξόρυξη.

Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αλπικό λιβάδι
Γυμνοί βράχοι, κρημνοί ενδοχώρας
Δάσος φυλλοβόλων πλατυφυλλων
Μικτό δάσος
Στοές μεταλλείων και άλλα τεχνητά υπεδάφια ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Betula pendula (Σημύδα)
Campanula orphanidea
Campanula pangea
Centaurea pangaea
Dianthus superbus superbus
Erysimum drenowskii
Fritillaria drenovskii
Haberlea rhodopensis
Lilium martagon
Omphalodes luciliae scopulorum
Paeonia peregrina
Saxifraga ferdinandi-coburgi
Sorbus aria aria (Ασημοσορδιά)
Valeriana tripteris
Viola delphinantha
Viola grisebachiana
Viola perinensis
Αξιόλογα Θηλαστικά
Lutra lutra (Βίδρα)
Αξιόλογα Πτηνά
Alectoris graeca (Πετροπέρδικα)
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Bubo bubo bubo (Μπούφος)
Cercotrichas galactotes (Κουφαηδόνι)
Ciconia ciconia (Λευκοπελαργός)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Coracias garrulus (Χαλκοκουρούνα)
Dendrocopos medius medius (Μεσοτσικλητάρα)
Dryocopus martius martius (Μαυροτσικλητάρα)
Falco peregrinus peregrinus (Πετρίτης)
Hippolais olivetorum (Λιοστριτσίδα)
Lanius minor (Γαϊδουροκεφαλάς)
Picus canus canus (Σταχτοτσικλητάρα)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bombina variegata scabra (Κιτρινοβομβίνα)
Testudo graeca ibera (Γραικοχελώνα)
Testudo hermanni hermanni (Ονυχοχελώνα)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη