Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.


Κωδικός Όνομα ↓
AT1011117 Νήσος Πόρος και Μόδι
AT1010112 Νήσος Παξοί
AT5011063 Νήσος Θήρα ή Σαντορίνη
AT5011073 Νήσος Δοκός
AT5010083 Νήσος Γυαλί
AT6011004 Νήσος Γαύδος (Τρυπητή)
AT6011003 Νήσος Γαύδος (Βόρεια ακτή)
AT6020009 Νήσος Γαυδοπούλα
AT5011087 Νήσος Ύδρα
AT5011013 Νήσοι Μεγίστη (Καστελλόριζο), Ρω, Στρογγύλη
AT5010091 Νήσοι Θηρασία, Ασπρονήσι, Παλιά και Νέα Καμένη
AT6020007 Νήσοι Διονυσάδες
AT4011113 Νέα Πέραμος
AT5011091 Μύθημνα ή Μόλυβος
AT6020012 Μπάλος (Γραμβούσα)
AT6011013 Μονή Καψά
AT6010041 Μονή Γκουβερνέτου ή Καθολικό
AT1011083 Μεθώνη
AT6011065 Λισσός
AT3011007 Λιμνοθάλασσες Ροδιάς-Τσουκαλιού
AT3011006 Λιμνοθάλασσα Λογαρού και Δέλτα Αράχθου
AT5011041 Λίνδος Ρόδου
AT3011040 Κόλπος Νηών Σούρπης
AT1010013 Κορώνη
AT5011028 Κοίνυρα Θάσου