Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Zingel streber balcanicus Ποταμόλουτσος
Zosterisessor ophiocephalus Πρασινογωβιός