Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Tropidophoxinellus hellenicus Γουρνάρα
Tropidophoxinellus spartiaticus Μπάφα
Tinca tinca Γληνί