Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Valencia letourneuxi Ζουρνάς
Vimba melanops Μαλαμίδα