Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Mugil cephalus Κέφαλος